Overlijdensbericht confrater Roger Simon

Met Roger Simon, verlaat ons een alom gekende confrater.  Hij was een charmant en minzaam man die velen van ons gekend hebben, als collega, als hoofd van de "Speciale dienst" van het Kadaster of als lesgever in de Hogeschool.

Het ganse bestuur van VVLE wenst heel veel sterkte aan zijn echtgenote en familie.