Omgevingsloket hoedanigheid landmeter-expert

Tijdens onze workshops in het najaar 2017 gaf Ronny Van Echelpoel mee dat er sneller zou kunnen gewerkt worden in het omgevingsloket mocht de landmeter-expert een hoedanigheid hebben. 

Er is positief nieuws: er is een hoedanigheid voor de landmeter-expert in de maak die volledig zal voldoen aan onze eisen en deze zal bij de major release in januari 2019 bijgevoegd worden.  In tussentijd wordt de hoedanigheid 'Ondersteuner van de aanvrager' gelijkgesteld aan die van aanvrager voor wat betreft de uitwisseling van de mails uit het loket.

De heer Van Echelpoel geeft alvast ook mee dat de hoedanigheid 'deskundige' best niet te gebruiken is door de landmeter-expert daar deze hoedanigheid geen handelingen kan doen en geen mails kan ontvangen.