Update kadastrale gegevens online

Hierbij de link naar de nieuwe kadastrale plannen 1/1/2018 in open data:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-plan

Iedere kadastrale aanpassingen is de dag erop al zichtbaar in de CadGis-applicatie.

Dank aan lid Nico Louagie (en FOD Financiën) voor de communicatie én om dit te delen met onze leden, dit is belangrijke informatie voor elke landmeter-expert!

Alle vragen in verband met deze link mogen doorgestuurd worden naar de dienst datadelivery: datadelivery.ivu-cei.patdoc@minfin.fed.be