Zonevreemdheid

Onderwerp

Tijdens dit webinar krijgt u meer inzicht in de regels inzake zonevreemdheid die zijn opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  Er wordt een algemeen overzicht geboden, met aandacht voor veelgestelde vragen en voorbeelden uit de praktijk.  Na de uiteenzetting is er ook nog mogelijkheid tot vraagstelling.

Bijlagen

    Meld u aan om toegang te krijgen tot onderstaande documenten
  • Webinar_zonevreemdheid_VVLE.pdf (509 KB)

Details

Wanneer
woensdag 17 november 2021
09:30 - 11:30
Locatie
webinar
van thuisuit
8200 Uw eigen stad
Attesturen
2.0