Lidmaatschapbijdrage NSZ via BOLE/VVLE

Onderwerp

BOLE vzw/VVLE en het NSZ hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten.  Indien u het wenst kunt u individueel aan een voorkeurstarief toetreden tot het NSZ, waarbij u 100 euro betaald ipv 180.  Leden die al bij het NSZ zijn aangesloten genieten van dezelfde korting, voor zover zij dezelfde weg volgen. In voorkomend geval dient u uw  NSZ-lidgeld niet rechtstreeks te betalen.  Voor alle voordelen van NSZ en verdere info, kunt u hier terecht. 

De betaling voor het lidmaatschap bij NSZ via VVLE en wordt aan het NSZ doorgestort.   U schrijft zich dan ook via deze weg in, waarbij u terug onmiddellijk uw bewijs en factuur krijgt.  Als deadline voor de inschrijvingen staat eind juni omdat we na deze tijd geen aansluitingen meer verwachten.

Dit akkoord sluit uiteraard niet uit, dat u lid blijft/wordt van een ander syndicaat.

Bent u reeds lid bij NSZ als lid van BOLE-VVLE?  Dan kunt u ook genieten van dit verlaagde tarief, stuur ons dan een mailtje op: info@vvle.be.
 

Inschrijven

Enkel toegankelijk voor leden

Tarieven bij inschrijving
Leden
€100,00
Bestuursleden
€100,00
Studenten
€100,00
Externe leden
€100,00