Voor u gelezen: Boer&Tuinder

Vind hieronder de artikels van het wekelijkse magazine Boer&Tuinder die voor landmeters-experten interessant zijn. U vindt telkens de datum, alsook de titel van het artikel om snel te kunnen zoeken.

We danken Boer&Tuinder voor deze mooie samenwerking.

De pachtprijscoëfficiënten voor de berekening van de pachtprijzen werden in december aangepast. Dit is van groot belang voor het correct berekenen en dus nakijken van de gevraagde pacht. In bepaalde streken blijft de coëfficiënt op een status quo, terwijl hij in andere streken licht stijgt.

Lees meer

In Boer&Tuinder 43 werd aangegeven dat een sloopopvolgingsplan (SOP) in sommige gevallen moet bijgevoegd worden bij de vergunningsaanvraag om een gebouw te slopen. Daarnaast bestaat er ook een SOP en SOP-traject binnen het Tracimat-systeem. Dat moet ervoor zorgen dat het puin niet vervuild geraakt bij het slopen, waardoor het goedkoper kan worden afgevoerd. Maar wat is nu het verschil tussen een SOP volgens het Tracimat-systeem en een SOP voor de vergunningsaanvraag?  

Lees meer

Voor de afbraak van een constructie of gebouw moet een omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Bovendien moet je voor de sloop van bedrijfsgebouwen van meer dan 1000 m³ bij de vergunnings aanvraag een sloopopvolgingsplan toevoegen.

Lees meer

Bomen die gekapt worden, halen vandaag het nieuws. Hout wordt nochtans veel gevraagd. Het is een natuurproduct. Weet niemand nog waar hout of papier vandaan komt? De kloof tussen bos en hout is even groot geworden als de kloof tussen varken en vlees. Bosbouwers zitten met een groot imagoprobleem. Mensen willen hout, maar de bomen mogen niet gekapt worden. Het is voor boeren en tuinders een herkenbaar probleem.

Lees meer

Eind augustus kenden de Vlaamse media een korte opflakkering van aandacht voor het platteland. De aanleiding was een Oost-Vlaamse inventarisatie van het hergebruik van leegstaande of vrijkomende hoeves en andere landbouw­infrastructuur. De krantenkoppen logen er niet om. Het platteland staat onder druk van versnippering door ‘verpaarding’ en ‘vertuining’. De landbouw wordt door de nieuwkomers uit zijn eigen werkgebied weggeconcurreerd, soms zelfs weggepest!

Lees meer

Advocaten en rechtbanken vullen hun dagen met burenruzies. Vaak gaat het dan over hinder van bomen of hagen. Maar wat mag er nu eigenlijk en wat niet?

Lees meer

De meeste jonge mensen gaan ervan uit dat ze onsterfelijk zijn en zijn niet voorbereid op een onverwacht overlijden van een dierbare.

Lees meer

Sinds dit jaar controleert de VLM/Mestbank niet alleen de bemestingsvrije zone langs waterlopen van 1ste, 2de en 3de categorie maar ook de aanwezigheid van een teeltvrije strook van 1 m langs waterlopen die aangeduid

Lees meer

Zoals ieder jaar moet je binnenkort je belastingaangifte invullen. Dit jaar telt ze 823 codes. Dat zijn er 62 minder dan vorig jaar. Dat lijkt een vereenvoudiging, maar het blijft opletten geblazen wanneer je de aangifte invult.

Lees meer

Sinds 1 januari 2014 is er in ons land een eengemaakte opzeggingsregeling die geldt voor alle werknemers en dit zonder onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Er bestaat inzake de beëindiging van een arbeidsovereenkomst geen onderscheid meer tussen arbeiders en bedienden.

Lees meer