Voor u gelezen: Boer&Tuinder

Vind hieronder de artikels van het wekelijkse magazine Boer&Tuinder die voor landmeters-experten interessant zijn. U vindt telkens de datum, alsook de titel van het artikel om snel te kunnen zoeken.

We danken Boer&Tuinder voor deze mooie samenwerking.

Advocaten en rechtbanken vullen hun dagen met burenruzies. Vaak gaat het dan over hinder van bomen of hagen. Maar wat mag er nu eigenlijk en wat niet?

Lees meer

9 november 2018

De meeste jonge mensen gaan ervan uit dat ze onsterfelijk zijn en zijn niet voorbereid op een onverwacht overlijden van een dierbare.

Lees meer

Sinds dit jaar controleert de VLM/Mestbank niet alleen de bemestingsvrije zone langs waterlopen van 1ste, 2de en 3de categorie maar ook de aanwezigheid van een teeltvrije strook van 1 m langs waterlopen die aangeduid

Lees meer

20 april 2018

Sinds 1 januari 2014 is er in ons land een eengemaakte opzeggingsregeling die geldt voor alle werknemers en dit zonder onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Er bestaat inzake de beëindiging van een arbeidsovereenkomst geen onderscheid meer tussen arbeiders en bedienden.

Lees meer

Zoals ieder jaar moet je binnenkort je belastingaangifte invullen. Dit jaar telt ze 823 codes. Dat zijn er 62 minder dan vorig jaar. Dat lijkt een vereenvoudiging, maar het blijft opletten geblazen wanneer je de aangifte invult.

Lees meer

Door een verschuiving van bevoegdheden tussen de federale en Vlaamse overheid, wijzigt de wetgeving grondig. Zo wordt ons erfrecht, dat nog dateert uit de tijd van Napoleon, momenteel grondig herzien. Met de komst van nieuw samengestelde gezinnen, de toename van de alleenstaanden en de fluctuerende waarde van onroerend goed was de huidige wetgeving ook niet meer afgestemd op de samenleving. Omdat elke Vlaming ooit in aanraking komt met het erfrecht, is het een onderwerp dat elke ondernemer aanbelangt.

Lees meer

Het Vlaams afvalstoffenbeleid veranderde drastisch in de voorbije 35 jaar. De overheid wil niet langer alleen afval voorkomen en beheren. Ze wil een efficiënt materialen- en grondstoffenbeheer gedurende de volledige levenscyclus van een product. Dat impliceert ook dat materialen zo efficiënt mogelijk geproduceerd én hergebruikt worden. Afvalstromen selectief inzamelen en slopen is daarom meer dan ooit aan de orde. Wat is belangrijk?

Lees meer