Voor u gelezen: Boer&Tuinder

Vind hieronder de artikels van het wekelijkse magazine Boer&Tuinder die voor landmeters-experten interessant zijn. U vindt telkens de datum, alsook de titel van het artikel om snel te kunnen zoeken.

We danken Boer&Tuinder voor deze mooie samenwerking.

Zoals ieder jaar moet je binnenkort je belastingaangifte invullen. Dit jaar telt ze 823 codes. Dat zijn er 62 minder dan vorig jaar. Dat lijkt een vereenvoudiging, maar het blijft opletten geblazen wanneer je de aangifte invult.
20 april 2018
Sinds 1 januari 2014 is er in ons land een eengemaakte opzeggingsregeling die geldt voor alle werknemers en dit zonder onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Er bestaat inzake de beëindiging van een arbeidsovereenkomst geen onderscheid meer tussen arbeiders en bedienden.
Door een verschuiving van bevoegdheden tussen de federale en Vlaamse overheid, wijzigt de wetgeving grondig. Zo wordt ons erfrecht, dat nog dateert uit de tijd van Napoleon, momenteel grondig herzien. Met de komst van nieuw samengestelde gezinnen, de toename van de alleenstaanden en de fluctuerende waarde van onroerend goed was de huidige wetgeving ook niet meer afgestemd op de samenleving. Omdat elke Vlaming ooit in aanraking komt met het erfrecht, is het een onderwerp dat elke ondernemer aanbelangt.
Het Vlaams afvalstoffenbeleid veranderde drastisch in de voorbije 35 jaar. De overheid wil niet langer alleen afval voorkomen en beheren. Ze wil een efficiënt materialen- en grondstoffenbeheer gedurende de volledige levenscyclus van een product. Dat impliceert ook dat materialen zo efficiënt mogelijk geproduceerd én hergebruikt worden. Afvalstromen selectief inzamelen en slopen is daarom meer dan ooit aan de orde. Wat is belangrijk?
In november 2013 startte de Vlaamse overheid een overlegproces voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Kempische Kleiputten’ op het grondgebied van de gemeenten Malle, Brecht, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse en Turnhout.
De griep doet weer volop de ronde. Misschien heb jij een werknemer die zo ziek is dat hij niet kan komen werken. Welke verplichtingen moet hij naleven om recht te hebben op gewaarborgd loon?
De voorbije weken hebben we een overzicht gegeven van de impact in ons land van de taxshift. We hebben daarbij vastgesteld dat er sinds 2016 een reële daling is doorgevoerd van de loonkosten voor de ondernemingen. Ook voor bedrijven die de eerste keer werkgever worden van een vaste werknemer, is er een zeer belangrijke vermindering van de sociale bijdragen.
16 februari 2018
Tegen 2036 wil Vlaanderen dat de sanering van alle historisch vervuilde gronden minstens gestart en liefst al gerealiseerd is. De OVAM schat dat er ongeveer 80.000 risicogronden zijn, waarvan zo’n 40.000 op dit ogenblik onderzocht werden.
Vanaf het eerste kwartaal van dit jaar treedt de volgende fase van de taxshift in voege. Dit houdt in dat de sociale bijdragen ten laste van de werkgever opnieuw dalen.