Webinar OVAM

Onderwerp

De bodemregelgeving in Vlaanderen bestaat ondertussen bijna 25 jaar, maar blijft evolueren. Doelstelling van OVAM is om tegen 2036 de sanering voor alle historisch verontreinigde gronden effectief op te starten. Daarnaast streeft de overheid naar een steeds grotere verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. Mr. Stijn Vandamme, advocaat bij LDR, biedt u hierover graag een toelichting aan over de meest relevante onderwerpen voor onze beroepsgroep. 
 
Binnen de Vlaamse bodemregelgeving zal de spreker stilstaan bij onder meer de overdracht van gronden, en in het bijzonder de overdracht van risicogronden. Nu landmeters van betrokken zijn bij opmetingen en schattingen met het oog op een verkoop, is het van groot belang om een correcte inschatting te kunnen maken omtrent de bodemtoestand en de gevolgen, alsook over de mogelijkheden om een risicogrond of verontreinigde grond alsnog te kunnen overdragen. Hierbij gaat Stijn Vandamme verder in op enkele uitzonderingsprocedures, zoals de versnelde overdracht en een ministeriële afwijking om af te wijken van het Bodemdecreet. 
 
Naast deze overdrachten worden de mogelijkheden toegelicht om te worden vrijgesteld van de saneringsplicht, wat meteen een mogelijkheid schept om de grond toch over te dragen. 
 
Een volgend relevant thema heeft betrekking op de overdracht van delen van kadastrale percelen, en op de prekadastratie ervan. Zowel de algemene principes als details komen aan bod, onder meer over de mogelijkheden in functie van de oppervlakte van het deel van het perceel, het bepalen van de risicozone op het perceel, met welke parameters rekening moet worden gehouden voor het bepalen van oppervlaktes en percentages, enz. Op die manier wordt verduidelijkt in welke gevallen een overdracht kan plaatsvinden met of zonder toestemming van de OVAM.
 
Gelet op de extra verantwoordelijkheden voor deskundigen, kan een kort luik over de aansprakelijkheid van de deskundige niet ontbreken. Indien er nog tijd rest, staat de spreker nog even stil bij enkele aandachtspunten bij grondverzet.  Na de uiteenzetting voorzien we nog even de tijd voor vragen van de deelnemers. 

Na inschrijving én betaling ontvangt u daags voor de webinar uw unieke link.  Registratie en aanwezigheidscontrole zal automatisch gebeuren via features en linken met ons softwaresysteem.

Deze webinar is toegankelijk voor élke landmeter-expert, lid of geen lid.  Leden betalen 20 euro, niet-leden 50 euro.  Deze opleiding telt mee voor 2,5 uur permanente vorming voor de Federale Raad van Landmeters-Experten.  De attesten kunnen daags na de opleiding teruggevonden worden via uw Persoonlijk hoekje op de site van VVLE.


Bijlagen

    Meld u aan om toegang te krijgen tot onderstaande documenten

Praktisch

Wanneer
donderdag 10 september 2020
18:00 - 20:30
Locatie
In uw kot
Uw eigen straat en nummer
8200 uw eigen stad
Aantal plaatsen
300